Prášková farba

Prášková farba patrí k najobľúbenejším farbám súčasnosti. Svoju popularitu si získala najmä pre svoje praktické využitie. Je stále pripravená na použitie a pri správnom spôsobe skladovania vám vydrží aj niekoľko rokov. Radí sa do skupiny tzv. Priemyslových náterových hmôt a skladá sa zo zmesi živíc, pigmentov, atď. Farbu od nás môžete použiť pre ošetrenie povrchu najrôznejších materiálov v interiéroch, ale i exteriéroch.


Pieskovanie

Otryskávanie (pieskovanie) patrí k najrozšírenejšej úprave povrchov rôznych materiálov pred jej finálnou úpravou. Pod pojmom otryskávanie neodborne pieskovanie rozumieme čistenie povrchu materiálov účinkom dopadajúcich zrniek prostredníctvom vysokotlakového tryskacieho zariadenia, ktorý pôsobí ako brúsny materiál. Dopadom abrazívneho materiálu - zŕn na materiál sa mení jeho kinetická energia na prácu formou opracovania povrchu. Otryskanie, alebo opieskovanie mechanicky odstráni z povrchov rôznych materiálov korózie (hrdzu), staré nátery a iné nečistoty, čím vytvorí vhodný povrch na ukotvenie náterových hmôt na kov, liatinu, ľahké kovy, ich zliatiny a iné farebné kovy. Otryskávanie, alebo pieskovanie má rozhodujúci vplyv na riadnu priľnavosť ochrannej náterovej hmoty a tým aj na celkovú životnosť povrchovo upravovaného materiálu.

Tryskanie, alebo pieskovanie je taký spôsob opracovania, ktorým sa dosiahne požadovaná kvalita povrchu materiálu / súčiastky, bez toho aby sa zmenil jej tvar.

Otryskaný, opieskovaný povrch materiálu, jeho čistota a kvalita je udaný údajom Sa. Je to stupeň prípravy povrchu materiálu, ktorý je bližšie označený normou ČSN ISO 8501.
Táto norma taktiež špecifikuje typy povrchu, resp. stupne korózie.
Najštandardnejšou hodnotou používanou pre tryskanie je hodnota Sa = 2,5. Ostatné hodnoty sú uvádzané nižšie.
Stupne prípravy povrchu otryskávaním / pieskovaním:
Sa 1 - ľahké otryskanie (pieskovanie) - odstranenie opalkov a okují pred ďalším spracovaním
Sa 2 - dôkladné otryskanie (pieskovanie) - odstránenie voľnej hrdze, náterov, očistenie zvarov.
Sa 2 ,5 - veľmi dôkladné otryskanie (pieskovanie) - kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Je prípustná veľmi malá odchýlka vo farebnosti povrchu.
Sa 3 - vizuálne čistý oceľový povrch - kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Povrch otryskaný - opieskovaný na biely kov.


Proces lakovania

Povieme si ako prebieha práškove lakovanie


Příprava a viazania výrobkov:

Pred samotným začatím procesu lakovania dochádza k príprave výrobku. Zakrytie častí výrobku, ktoré majú byť ochránená pri samotnom lakovaní pred aplikáciou farby. Až k následnému viazania výrobku buď ručnému, alebo za pomocou vysokozdvižných vozíka a to až do hmotnosti 2000kg.

Automatický oplach:

Prvý krok je Železité fosfátovanie ktoré je vykonávané za pomocou trysiek v komore postrekom. Kyselina fosforečná pôsobia na kov a vznikajú nerozpustné fosforečnany, ktoré sú viazané do kryštalickej mriežky kovu a majú záporný náboj. Na povrchu kovu vytvára tenkú vrstvičku fosforečnanu železnatého .Doba postreku sa pohybuje v rozmedzí 1-5 minút a teplota roztoku je okolo 60 ° C. Nasleduje niekoľkonásobný oplach vodou, ktorý je vykonávaný tiež za pomocou trysiek.

Sušenie:

Poslednou časťou pred úpravy je sušenie. Výrobok je premiestnený do pece s cirkulujúcim vzduchom. Pre nanášanie prášku musí byť povrch dielu dokonale vysušený.

Aplikácia farby:

Po vysušení nasleduje samotná aplikácia farby a to v striekacej kabíne. Kde je na výrobok aplikovaná farba za pomocou pištolí.

Vypaľovanie:

Po nanesení laku sú dielce vedené do vytvrdzovacej komorové pece. Prášok sa zahrievaním roztaví, spojí sa a zapečie (chemicky zreaguje) do celistvej tvrdej vrstvy. Chemická reakcia spôsobuje priečne viaže prostredníctvom polymérov, čo poskytuje povrchu odolnosť voči porušeniu. Ohriaty vzduch cirkuluje za pomoci vetrákov. Teplota vo vytvrdzovací peci sa pohybuje v rozsahu cca 140 - 220 ° C. Doba vypaľovania sa pohybuje cca od 10 - 30 minút. Po vychladnutí je možné okamžite poslať diely na montáž alebo ďalej na expedíciu. Raz vytvrdený povrch sa už pri ďalšom zahrievaní neroztaví a nepotečie.

Balenie a expedícia:

Hotový výrobok je pripravený na balenie podľa priania zákazníka a je pripravený k následnej expedíciu

Fotogaléria firmy

Pozrite si našu fotogalériu

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok a dotazov nás neváhajte kontaktovať.


DAP, s.r.o. Partizánske

Nitrianska ceta (areál ZDA), 958 01 Partizánske

  • Mobil: 0915 553 727, 0905 721 947, 0905 354 859
  • E-mail: info@dap.sk
  • li>E-mail: dapsro@gmail.com

Firma zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.19208/R

  • IČO: 36740977
  • DIČ: 2022322918
  • IČ DPH: SK2022322918 podľa §4
ÚVOD